Preambulum

Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy bizalommal fordul hozzánk!
A jelen Általános Szolgáltatási Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a Felix Promotion Kft. (1031 Budapest, Monostori út 8,; Cégjegyzékszám: 01-09-926625; Adószám: 14931891-2-41; email: info@felixpromotion.com; telefonszám: (1) 240 0871; a továbbiakban Eladó) által üzemeltetett EatNatural (továbbiakban Webáruház) www.eatnatural.bio oldalon elérhető szolgáltatásainak igénybe vevője általi használatának feltételeit az alábbiak szerint:

A webáruház üzemeltetőjének adatai:

Cégnév: Felix Promotion Kft.
Székhely címe: 1031 Budapest, Monostori út. 8.
Cégjegyzékszám: 01-09-926625
Nyilvántartást vezető cégbíróság:
Statisztikai számjel: 14931891-7311-113-01
Fogyasztási cikk (a továbbiakban:
Adószám: 14931891-2-41
Bankszámlaszám: K&H Bank 10401055-50515755-65891004
Adatvédelmi nyilvántartási szám:
Tárhelyszolgáltató adatai:
Név: DotRoll Kft
Székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
Elérhetőség: +36 1 432 3232

Ügyfélszolgálat:

Cím: 1031 Budapest, Monostori út 8.
Telefon(normál díjszabású): +36 1 240 0871
E-mail: diet@eatnatural.bio

Fogalmak

Felek: Eladó és Vevő együttesen
Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy
Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül
Honlap: http://www.eatnatural.bio weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül
Szerződés: Eladó és Vásárló között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés
Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon és az internetes hozzáférést biztosító eszköz
Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak
Termék: a Webáruház kínálatában szereplő, a Webáruházban forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi
Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy
Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy
Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,
a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint
b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

Alapvető rendelkezések

1.1 A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezései. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. A Szerződésre az 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről, 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról, 45/2014 (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól, valamint a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló jogszabályok is vonatkoznak.
1.2 A Tartalom a jelen ÁSZF-ben foglalt meghatározásának megfelelően magába foglalja különösen, de nem kizárólagosan a Weboldalon feltüntetett logókat, grafikai elemeket, kereskedelmi védjegyeket, képeket és/vagy bármely egyéb tartalmat. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Mindez kifejezetten a Felix Promotion Kft. tulajdonát képezi és a Felix Promotion Kft. ezzel kapcsolatban minden jogát fenntartja.

Az ÁSZF hatálya, elfogadása

Az Eladó és a Vásárló között létrejött szerződés tartalmát a vonatkozó és kötelező érvényű jogszabályok mellett, az ÁSZF, a Panaszkezelési szabályzat, az Adatvédelmi tájékoztató – melyek a honlapon megtalálhatóak – alapján hozzák létre. Jelen ÁSZF tartalmazza a Szolgáltató és Vásárló jogait és kötelezettségeit, melyek megismeréseit a Vásárló a rendelése véglegesítése előtt kötelező megismerni. A Vásárló a rendelése leadásával elfogadja jelen ÁSZF szabályzatát és a honlapon megtalálható további tájékoztatókat, jogszabályokat.

Szerződés nyelve, formája

Az ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve magyar.
Írásba foglalt szerződésnek nem minősülnek, Eladó ezeket nem iktatja.

Adatkezelési szabályok

1.3. A Felix Promotion Kft. online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.
1.4. Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.
Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.
Az érintettek köre: regisztrált felhasználók
A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím
Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás.
1.5. Vásárló a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait.
Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre:
1.6. Az Eatnatural webáruházban megjelenített termékek csak online elérhetőek. Áraink a rendelés időpontjában a termékek mellett feltüntetett listaárak, melyek bruttó árak, forintban értetődőek, a 27%-os Áfát tartalmazzák, azonban ezen árak nem tartalmazzák a házhozszállítás díját! Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Eladó teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.
1.7. A webáruházban Eladó részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenítet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságtól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

A Vásárlás menete

1.8. A rendelés létrejöttéhez a Vásárlónak saját fiókot kell létrehoznia a regisztrációs felületen. A Vásárlónak a regisztráció során meg kell adnia a Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím adatokat, melyet az Eladó szigorúan az Adatkezelési szabályzatban megfogalmazottak szerint kezel. A Vásárlónak lehetősége van regisztráció nélkül rendelést leadni, így a megrendelés során megadott adatokkal hoz létre saját fiókot.
1.9. A Vásárlónak lehetősége van a termékek kiválasztására. Az Vásárló a termék nevére kattintva megnézheti annak tartalmát, bővebb információt kaphat a termékekről, láthatja a termék fotóját, cikkszámát, ismertetőjét, árát. A fotón esetlegesen szereplő dekorációk és kiegészítők nem képezik a termék részét! A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságtól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.
2.0 A Vásárlónak a vásárlás megkezdéséhez a kiválasztott terméket a „Kosárba rakom” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba kell helyeznie. A Vásárló a kosárba egyszerre több terméket is be tud helyezni. A kosárba helyezett termékeket a Kosár felületen van lehetősége megtekinteni. Itt leellenőrizheti a vásárlás során kosárba helyezett termék, annak mennyiségét, szállítási és számlázási címet, szállítás módját, fizetési feltételt, valamint a számla végösszegét. A kosár automatikusan kiszámítja a számla végösszegét. A Vásárlónak lehetősége van a kosárba helyezett, még meg nem rendelt termékek mennyiségének módosítására a Kosár felületen.
2.1. Az adatbeviteli hibák ellenőrzésére és javítására a rendelés leadása előtt van a Vásárlónak lehetősége.
2.2. A Vásárlónak Közvetlen banki átutalással (előre utalással) áll módjában a számla végösszegét kiegyenlíteni. Más fizetési mód nem áll rendelkezésre. A Vásárló az utalással elfogadja a K&H Bank Zrt. adatkezelési szabályzatát és általános szerződési feltételeit.
2.3 A Vásárló a megrendelését a ’Megrendelés elküldése’ gomb megnyomásával véglegesítheti.
2.4. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás a Vásárló megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatástól elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőkhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.
2.5 A termékek szállítása futárszolgálattal történik, ahol a Vásárló személyesen veheti át az általa megadott szállítási címen a csomagot. A termék futárszolgálattal, házhozszállítással bruttó 1300 Ft ellenértékben történik.

Bankkártyás fizetés

A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A kiválasztott áruk megrendelése után Önt a K&H Bank weblapjára irányítjuk, ahol a Bank által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál “fizetés bankkártyával” feliratra kattintsanak, majd a K&H Bank fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági kódját megadják. A K&H Bank a VISA, VISA Electron, V-Pay, MasterCard, Maestro és JCB típusú kártyákat fogadja el.
A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz.
A K&H Bank a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet érdemes felírni vagy az egész oldalt kinyomtatni. Sikertelen tranzakció esetén a K&H Bank hibaüzenetben közli a hiba okát.

A megrendelés teljesítése

2.6 A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 30 nap. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben e-mail útján jelezzük. Jelen általános szerződési feltételek elfogadásával Vásárló tudomásul veszi, hogy a megadott szállítási idő túllépése miatt az Eladó a kártérítési felelősségét kifejezetten kizárja.

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

2.7 A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
Telefon: +36 1 240 0871
Honlap cím: www.eatnatural.bio
E-mail: info@eatnatural.bio
A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru a fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.
A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a vállalkozás – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.
A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
• a fogyasztó neve, lakcíme,
• a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
• a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
• a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
• a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
• a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
• telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.
A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.
2.8 A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.
Amennyiben az Eladó és a Fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:
Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/
Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.
Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.
A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.
Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).
Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.
2.9 A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.
A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.
A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.
A kérelemnek tartalmaznia kell
• a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
• a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
• ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
• a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
• a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
• a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
• a testület döntésére irányuló indítványt,
• a fogyasztó aláírását.
A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.
Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.
A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://bekeltetes.hu/
A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Hibás adatbevitel, felelősség az adatok valósságát illetően

3.0 Vásárlónak a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van a Vásárló által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha a Vásárló már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy a Vásárló felelőssége, hogy a Vásárló által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen a Vásárló által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. A Vásárló a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult a Vásárló hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Vásárlóra hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

Hibás ár kezelése

3.1 Előfordulhat, hogy – pl. technikai hiba miatt – hibás ár szerepel a webáruház termékeinél. Hibás ár esetén a megrendelést (a Vásárló ajánlatát) a hibás áron nem áll módunkban elfogadni, és nem vagyunk kötelesek a terméket hibás áron értékesíteni. Hibás áron történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés közöttünk. Amennyiben Vásárló hibás áron tesz ajánlatot, a rendszer azt automatikusan visszaigazolja, ez azonban nem minősül az ajánlat elfogadásának a részünkről. Hibás áron történő Vásárló általi megrendelés esetén az Eladó munkatársa felhívja a Vásárló figyelmét a helyes árra, és felajánlhatja a helyes áron történő szerződéskötést. Vásárló a hibás ár helyett az Eladó által közölt helyes áron nem köteles megrendelni a terméket, és szerződést kötni. Ez esetben nem jön létre szerződés a felek között.

Hírlevél feliratkozás

3.2 Az Felhasználónak/Vásárlónak lehetősége van feliratkozni az EatNatural hírlevél- szolgáltatására, amellyel hozzájárul, hogy az EatNatural közvetlen üzletszerzési céllal hírlevelet és ajánlatokat küldjön részére. A hírlevél feliratkozással összhangban az Ügyfél elolvasta és elfogadta az EatNatural Adatvédelmi tájékoztató menüpont alatt rögzített adatvédelmi irányelveit.
3.3. A Felhasználó/Vásárló bármikor leiratkozhat az EatNatural Hírlevelekről az alábbi módokon:
• a Saját fiókban a „Feliratkozás” menüpont alatt;
• a hírlevelekben leiratkozási linkre kattintva;

+36 1 240 0871
Hétfő - Péntek 9-16h
küldj emailt
diet@eatnatural.bio
social media

       

nyelvek
hírlevél feliratkozás

© EatNatural. Minden jog fenntartva. | Adatvédelmi tájékoztató | Impresszum | Panaszkezelési szabályzat | ASZF